Παιχνίδι με το γράμμα "Ππ"

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με το γράμμα Π π matheto ner@ki Π π

Slide 2

Π π matheto ner@ki Κάνε κλικ στα μπαλόνια που έχουν

Slide 3

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Π π matheto ner@ki _ίτα πίτα λ π τ

Slide 4

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Π π matheto ner@ki _ατάτα πατάτα μ π τ

Slide 5

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Π π matheto ner@ki _όπη Πόπη π Π τ

Slide 6

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Π π matheto ner@ki _ _ πε πο πε πα πό νι

Slide 7

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Π π matheto ner@ki _ _ πί πά πί πέ πα

Slide 8

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Π π matheto ner@ki _ _ πα πο πα πι λά τι

Slide 9

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Π π matheto ner@ki _ _ πο πα πο πε τό

Slide 10

Ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας ! matheto ner@ki Τέλος

URL: