ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ

+16

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη avasiliadou.blogspot.gr

Slide 2

3 2 1 8 6 = 0 … ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα τονίζω και στον διαιρετέο. Θέλω να κάνω τη διαίρεση 78:3. Βλέπω και λέω… Σκέφτομαι… 2 φορές Πόσες φορές χωράει το 3 στο 7; Γράφω το 2 στο πηλίκο... και πολλαπλασιάζω 2 x 3 = 6 Γράφω το 6 κάτω από το 7 και κάνω αφαίρεση. 7 – 6 = 1 Γράφω το 1. Τονίζω και κατεβάζω και το 8. Σκέφτομαι… Πόσες φορές χωράει το 3 στο 18; 6 φορές Γράφω το 6 στο πηλίκο και πολλαπλασιάζω… 6 x 3 = 18 Γράφω το 18 κάτω από το 18 και κάνω αφαίρεση. 18 – 18 = 0 Γράφω το 0.

Slide 3

Είδατε πόσο εύκολο ήταν;

URL:
More by this User
Most Viewed