Παιχνίδι με το γράμμα "Ιι"

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με το γράμμα Ι ι matheto ner@ki I ι

Slide 2

Ι ι matheto ner@ki Κάνε κλικ στα μπαλόνια που έχουν

Slide 3

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Ι ι matheto ner@ki _πποπόταμος ιπποπόταμος ο ι α

Slide 4

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Ι ι matheto ner@ki πεπόν_ πεπόνι ο ι ν

Slide 5

Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Ι ι matheto ner@ki _όλη Ιόλη ε Ι Ά

Slide 6

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ι ι matheto ner@ki _ _ πι πο πι πα σί να

Slide 7

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ι ι matheto ner@ki _ _ τι νά τι νί νι μό

Slide 8

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ι ι matheto ner@ki _ _ νι νε νι λα κα νό

Slide 9

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ι ι matheto ner@ki _ _ σι νε σι μί τά ρι

Slide 10

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ι ι matheto ner@ki _ _ κι τι κι κα σκά

Slide 11

Κάνε κλικ στη συλλαβή που λείπει Ρ ρ matheto ner@ki _ _ ρι ρο ρι ρα κε ρος νό

Slide 12

Ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας ! matheto ner@ki Τέλος

URL: