Παιχνίδι με το γράμμα "Θθ"

+15

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με το γράμμα matheto ner@ki Θ θ

Slide 2

Θ θ matheto ner@ki Κάνε κλικ στα μπαλόνια που έχουν

Slide 3

matheto ner@ki Κάνε κλικ στις λέξεις που έχουν Θ θ καλάθι καλάθι σπαθί σπαθί θέατρο θέατρο καλάμι ρακέτα μάσκα

Slide 4

matheto ner@ki Κάνε κλικ στην εικόνα που έχει Θ θ σπαθί φίδι

Slide 5

matheto ner@ki Κάνε κλικ στην εικόνα που έχει Θ θ καλάθι καφές

Slide 6

matheto ner@ki Διάβασε τη λέξη και βάλε τόνο στο γράμμα που πρέπει κ ι θ ά ρ α ε ς

Slide 7

matheto ner@ki Διάβασε τη λέξη και βάλε τόνο στο γράμμα που πρέπει κ α λ ά θ α ι α

Slide 8

matheto ner@ki Διάβασε τη λέξη και βάλε τόνο στο γράμμα που πρέπει κ α θ ό ρ ο α ς

Slide 9

matheto ner@ki Διάβασε τη λέξη και βάλε τόνο στο γράμμα που πρέπει θ ή κ η ε ς

Slide 10

matheto ner@ki Τέλος

URL: