πίεση, απόλυτη_σχετική

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης Πίεση, Απόλυτη και Σχετική

Slide 2

πίεση – μονάδες μέτρησης πίεση (Ρ) είναι η δύναμη (F) που ασκείται κάθετα στην μονάδα επιφάνειας (A) Μονάδες μέτρησης της πίεσης: Διεθνές Σύστημα SI: 1Pa (Πασκάλ) = 1 Ν/m2 Αγγλοσαξονικό ΣύστημαIP: 1psi = 1 lbf/in2 Επίσης: 1 atm ≈ 1 bar =100.000 Pa=100 kPa 1 atm=1,01325 bar=101,325 kPa 1bar ≈14,5 psi ≈10 mΣ.Ν. F=1N A=1m2 Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 3

σχετικά με την πίεση ατμοσφαιρική ή βαρομετρική πίεση (Patm): η πίεση που ασκείται στην επιφάνεια των σωμάτων από το βάρος του ατμοσφαιρικού αέρα απόλυτο κενό: όταν επικρατεί μηδενική πίεση δηλαδή ο χώρος δεν περιέχει καθόλου αέρα απόλυτη πίεση (Pαπ): η μέτρηση της πίεσης αρχίζει από το απόλυτο κενό σχετική ή μανομετρική πίεση (Pμαν): η μέτρηση της πίεσης αρχίζει από την ατμοσφαιρική πίεση απόλυτη πίεση = ατμοσφαιρική + σχετική Pαπ = Patm + Pμαν Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 4

Όργανα μέτρησης της πίεσης βαρόμετρα: μετρούν την ατμοσφαιρική πίεση Patm καθώς μεταβάλλεται με το υψόμετρο μανόμετρα: μετρούν τη διαφορά της απόλυτης πίεσης Pαπ του αερίου από την ατμοσφαιρική Patm κενόμετρα: μετρούν την πίεση του αερίου (PΚ) όταν αυτή είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής Patm (υποπίεση) Pμαν = Pαπ - Patm PΚ = Patm - Pαπ Pαπ = Patm - Pκ Pαπ = Patm+ Pμαν και και όταν βρίσκονται σε ατμοσφαιρική πίεση δείχνουν την ένδειξη μηδέν Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 5

υπολογισμός πίεσης Pαπ = Patm + Pμαν ατμοσφαιρική πίεση: Ρatm=1 bar μανομετρική πίεση:Ρμαν=2 bar Απόλυτη πίεση; Ραπ= 3 bar Pαπ = Patm + Pμαν = 1 + 2 = 3 bar Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 6

υπολογισμός πίεσης Pαπ = Patm + Pμαν ατμοσφαιρική πίεση: Ρatm=1 bar μανομετρική πίεση; Απόλυτη πίεση: Ραπ= 4 bar Ρμαν= 3 bar Pμαν = Pαπ - Patm = 4 - 1 = 3 bar Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 7

υπολογισμός υποπίεσης Pαπ = Patm - Pκ Πίεση (bar) ατμοσφαιρική πίεση: Ρatm=1 bar πίεση κενομέτρου: Ρκ = 0,4 bar Απόλυτη πίεση Ραπ= 0,6 bar Pαπ = Patm - Pκ = 1 - 0,4 = 0,6 bar Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Summary: τι ονομάζουμε πίεση, ποια είναι η ατμοσφαιρική πίεση, ποια η μανομετρική, ποια η απόλυτη και τι είναι το απόλυτο κενό

Tags: πίεση pressure

URL: