Γλώσσα Β΄ Δημοτικού, 12η ΕΝΟΤΗΤΑ, ποπό! κόσμος που περνά!

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 12η ΕΝΟΤΗΤΑ ποπό! κόσμος που περνά! «ΘΕΩΡΙΑ- Quiz»

Slide 2

Τα μέρη μιας απλής πρότασης Πρόταση είναι μια σειρά από λέξεις που μας δίνει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Ο Γιάννης κάνει ποδήλατο. ονοματικό μέρος Τα παιδιά διαβάζουν ένα βιβλίο. Κάθε πρόταση αποτελείται από δύο μέρη, το ονοματικό μέρος και το ρηματικό μέρος. είναι η λέξη ή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει κάτι είναι η λέξη ή οι λέξεις που δείχνουν τι κάνει ή τι είναι κάποιος ρηματικό μέρος Η πρόταση αρχίζει πάντα με κεφαλαίο.

Slide 3

Θυμάμαι ότι: Για να βρούμε το ονοματικό μέρος μιας πρότασης κάνουμε την ερώτηση «ποιος κάνει κάτι» και για να βρούμε το ρηματικό μέρος ρωτάμε «τι κάνει» ή «τι είναι κάποιος». Ονοματικό μέρος Ποιος κάνει κάτι; Τι κάνει; Ρηματικό μέρος Ο σκύλος δάγκωσε ένα κόκαλο. Το παπάκι κολυμπάει Ποιος κάνει κάτι; Τι κάνει; Ονοματικό μέρος Ρηματικό μέρος

Slide 4

Θηλυκά ουσιαστικά σε -α Τα θηλυκά ουσιαστικά σε -α μπορεί να είναι οξύτονα, παροξύτονα ή προπαροξύτονα. η φωλιά Κλίνονται έτσι: η ώρα η μητέρα η μαθήτρια η αγελάδα

Slide 5

Θυμάμαι ότι: Μερικά παροξύτονα και προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα στη γενική του πληθυντικού. π.χ. η ώρα – οι ώρες - των ωρών η μαθήτρια – οι μαθήτριες – των μαθητριών Επίσης, μερικά προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα. π.χ. η ταυτότητα – οι ταυτότητες - των ταυτοτήτων

Slide 6

Αντίθετες λέξεις με αχώριστα μόρια Για να φτιάξουμε αντίθετες λέξεις βάζω στην αρχή κάποιων λέξεων τα μόρια α- , αν- , ξε- . άγνωστος Θυμάμαι ότι: ανήσυχος ξεδιψώ Αυτά δε γράφονται ποτέ μόνα τους. Όταν μια λέξη αρχίζει από σύμφωνο παίρνει α-. π. χ. κακός άκακος Όταν μια λέξη αρχίζει από φωνήεν παίρνει αν-. π. χ. ήσυχος π. χ. Το ξε- χρησιμοποιείται συνήθως σε ρήματα. ανήσυχος βιδώνω ξεβιδώνω

Slide 7

Κανόνες συλλαβισμού Για να χωρίσουμε μια λέξη πρέπει να ξέρουμε κάποιους κανόνες συλλαβισμού. αεροπλάνο Συλλαβίζουμε δυο συνεχόμενα φωνήεντα χωριστά. Το σύμφωνο που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. ψάρι ψά – ρι Δύο ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν αν αρχίζει λέξη από τα δύο τουλάχιστον πρώτα σύμφωνα. δέντρο δέ – ντρο α – ε – ρο - πλά – νο (αρχίζει η λέξη ντροπή)

Slide 8

χιονάνθρωπος Αλλιώς χωρίζονται και το πρώτο πηγαίνει με το πρώτο φωνήεν και τα άλλα με το δεύτερο. Τα δίψηφα φωνήεντα, τα δίψηφα σύμφωνα, οι συνδυασμοί και οι δίφθογγοι δε χωρίζονται. φάλαινα φά – λαι –να Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται πάντα. ιπποπόταμος ιπ – πο –πό – τα – μος χιο – νάν – θρω – πος (δεν αρχίζει λέξη από νθρ)

Slide 10

Αρβανιτίδης Θεόδωρος www.atheo.gr Επιμέλεια : Παπάζογλου Ιουλία

URL: