Γλώσσα Β΄ Δημοτικού, 18η ΕΝΟΤΗΤΑ, ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 18η ΕΝΟΤΗΤΑ ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει «ΘΕΩΡΙΑ- Quiz»

Slide 2

Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα χωρίζονται σε: Κλίνονται έτσι: παροξύτονα προπαροξύτονα το γράμμα και το κέντημα

Slide 3

Θυμάμαι ότι: Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα είναι ανισοσύλλαβα. Έχουν μια συλλαβή παραπάνω στη γενική του ενικού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού. το χρώμα - του χρώματος - τα χρώματα π. χ. Στα ουδέτερα σε -μα ο τόνος κατεβαίνει στη γενική του πληθυντικού στην παραλήγουσα. τα χώματα - των χωμάτων τα μαθήματα - των μαθημάτων π. χ.

Slide 4

Διάκριση ουδέτερων σε -ι και θηλυκών σε -η Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι γράφονται με ι. Τα θηλυκά ουσιαστικά σε -η γράφονται με η. Για να τα ξεχωρίζω πρέπει να ξέρω ότι: Μπροστά από τα ουδέτερα ουσιαστικά υπάρχει ή εννοείται το οριστικό άρθρο το ή το αόριστο ένα. Μπροστά από τα θηλυκά ουσιαστικά υπάρχει ή εννοείται το οριστικό άρθρο η ή το αόριστο μια. το μανιτάρι ένα σκυλί η αυλή μια φίλη

Slide 5

Συνώνυμες λέξεις Συνώνυμες λέξεις ή συνώνυμα λέγονται οι λέξεις που σημαίνουν περίπου το ίδιο πράγμα. βουνό ή όρος Υπάρχουν συνώνυμα επίθετα, ουσιαστικά, επιρρήματα, ρήματα. τεράστιος ή πελώριος

Slide 7

Αρβανιτίδης Θεόδωρος www.atheo.gr Επιμέλεια : Παπάζογλου Ιουλία

URL: