Μετρώ την αξία με χρήματα

+9

No comments posted yet

Comments

thortoshiba (2 years ago)

:)

Slide 1

Μετρώ την αξία με χρήματα Γ.Φ.

Slide 2

€ Το σπίτι των κερμάτων

Slide 3

€ Το σπίτι των χαρτονομισμάτων

Slide 4

Ποια είναι η νομισματική μονάδα της Ελλάδας; Κάθε κράτος έχει τη δική του νομισματική μονάδα. Η Ελλάδα, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), χρησιμοποιεί την κοινή νομισματική μονάδα, το ευρώ (€). Το ευρώ (€) υποδιαιρείται σε 100 λεπτά.

Slide 5

Ποια τα νομίσματα των ισχυρότερων οικονομικά κρατών της Γης; Ευρωπαϊκή Ένωση: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Κίνα: Ιαπωνία: Ρωσία: Ηνωμένο Βασίλειο: Ευρώ (€) Δολάριο ($) Γιουάν Γεν Ρούβλι Βρετανική Λίρα (£)

Slide 6

Τι είναι η ισοτιμία των νομισμάτων; Η σχέση ανάμεσα σε δυο διαφορετικές νομισματικές μονάδες λέγεται ισοτιμία. Οι μετατροπές από το ένα νόμισμα στο άλλο γίνονται με βάση την ισοτιμία των νομισμάτων. Αυτή καθορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών και δεν είναι σταθερή.

Slide 7

Πώς λέγεται; Το ποσό που δανείζεις ή δανείζεσαι; Κεφάλαιο Το ποσό που κερδίζεις ή πληρώνεις λόγω του δανεισμού; Τόκος Το ποσοστό από το οποίο προκύπτει ο τόκος; Ο υπολογισμός του τόκου στηρίζεται σ’ ένα ποσοστό στα εκατό (%) που λέγεται επιτόκιο. Είναι ο τόκος ενός ποσού 100 € για ένα έτος. Γιάννης Φερεντίνος

URL: